Notariusz Kraków

Biuro notarialne: ul. Urzędnicza 47/7,
30-048 Kraków

+48 798 909 175


Notariusz Anna Magdziarz

Anna Magdziarz to notariusz z siedzibą w mieście Kraków, w dzielnicy Krowodrza. Kancelaria notarialna specjalizuje się w różnych typach czynności notarialnych i jest dostępna do świadczenia usług dla osób indywidualnych, firm oraz instytucji. W kancelarii przyjmowane są różnorodne sprawy, a każda z nich jest analizowana w kontekście obowiązującego prawa, aby właściwie zabezpieczyć interesy klientów. Anna Magdziarz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zachowaniem zasad etyki zawodowej, czuwając nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron.

W swojej praktyce zawodowej notariusz Anna Magdziarz kieruje się pełnym profesjonalizmem, a także przestrzega zasad etyki zawodowej. Jej działalność opiera się na głębokim szacunku do prawa i osób korzystających z usług kancelarii. Wszelkie czynności są wykonywane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi. Zrozumienie, że sprawy notarialne mogą być źródłem stresu dla klientów, skłania do zapewnienia atmosfery zaufania i bezpieczeństwa. Odpowiednie procedury są stosowane, aby zagwarantować skrupulatność i zgodność z prawem w każdym przypadku.

Szczegółowe informacje dotyczące czynności notarialnych, potrzebnych dokumentów, dostępnych terminów oraz wysokości podatków i opłat związanych z czynnością, można uzyskać nieodpłatnie bezpośrednio w Kancelarii notarialnej, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.


Notariusz FAQ


Czym zajmuje się notariusz?

Notariusz to osoba zaufania publicznego, która przeprowadza różnorodne czynności notarialne, takie jak sporządzanie aktów notarialnych, poświadczeń, umów majątkowych, czy spraw związanych z prawem spadkowym. Notariusz gwarantuje, że wszystkie czynności są wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, zabezpieczając interesy wszystkich stron.

Jakie dokumenty są potrzebne do przeprowadzenia czynności notarialnej?

Dokumenty wymagane do przeprowadzenia czynności notarialnej zależą od jej rodzaju. W większości przypadków wymagane są dowody tożsamości stron (dowód osobisty, paszport), a także specyficzne dokumenty, takie jak umowy, akty własności, czy postanowienia sądowe. Dokładną listę potrzebnych dokumentów można uzyskać bezpośrednio w kancelarii.

Ile kosztuje czynność notarialna?

Koszt czynności notarialnej zależy od jej rodzaju oraz wartości przedmiotu czynności. Taryfikator opłat notarialnych jest ustalony przez prawo i dostępny w kancelarii notarialnej. Dodatkowo mogą występować koszty związane z podatkami i innymi opłatami urzędowymi.

Czy mogę umówić się na spotkanie poza standardowymi godzinami pracy kancelarii?

Tak, istnieje możliwość umówienia spotkania w godzinach poza standardowym harmonogramem pracy kancelarii, w tym również w dni wolne od pracy, pod warunkiem wcześniejszego ustalenia takiego terminu.

Czy notariusz może odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej?

Tak, notariusz ma prawo odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej, jeśli istnieje podejrzenie, że czynność ta mogłaby naruszać prawo lub być sprzeczna z zasadami etyki zawodowej.

Jak mogę się przygotować do wizyty w kancelarii notarialnej?

Przed wizytą warto zebrać wszystkie niezbędne dokumenty oraz upewnić się, że są one aktualne i kompletnie. Dobrym pomysłem jest również przygotowanie listy pytań lub wątpliwości, które chciałoby się omówić z notariuszem, aby maksymalnie wykorzystać czas spędzony w kancelarii.

dobry notariusz Kraków
tani notariusz Kraków
biuro notarialne


Kancelaria notarialna Kraków

Biuro Notarialne Anny Magdziarz mieści się w mieście Kraków, w dzielnicy Krowodrza, dokładniej przy ul. urzędniczej 47/7. Do kancelarii dostępny jest dobry dojazd komunikacją miejską, zlokalizowana jest ona w niedalekiej odległości od przystanku Urzędnicza. W okolicy można również skorzystać z publicznych miejsc parkingowych oraz stojaków na rowery.

Zgodnie z najlepszymi praktykami, kancelaria notarialna zapewnia, że akty notarialne są formułowane w sposób jasny i precyzyjny. Dla pełnej transparentności treść każdego aktu jest wyświetlana na ekranie, co pozwala klientom na śledzenie wszelkich zmian w dokumencie na bieżąco.

Dla Państwa komfortu posiadamy również udogodnienia takie jak klimatyzacja i bezpłatny dostęp do sieci Wi-Fi w celu zwiększenia komfortu podczas wizyty w biurze.

Godziny otwarcia kancelarii to od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 16:30. Po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość realizacji czynności notarialnych w innych, dogodnych dla klienta, terminach, włącznie z dniami wolnymi od pracy. Zgodnie z przepisami, czynności notarialne mogą być również wykonane poza siedzibą kancelarii, jeżeli wymaga tego charakter sprawy lub inne specjalne okoliczności.

Czynności notarialne

01 Obrót nieruchomościami strzałka
02 Prawo spadkowe strzałka
03 Sporządzanie poświadczeń strzałka
04 Umowy majątkowe małżeńskie strzałka
05 Prawo spółek strzałka
06 Inne czynności notarialne strzałka

Obrót Nieruchomościami

Przeniesienie własności nieruchomości wymaga aktu notarialnego. Brak tej formy skutkuje nieważnością transakcji i odmową wpisu do księgi wieczystej. Notariusz zapewnia bezpieczeństwo prawne transakcji.

 • Umowy sprzedaży i zamiany
 • Umowy przedwstępne i darowizn
 • Umowy dożywocia, warunkowe i przeniesienia własności
 • Umowy deweloperskie, ustanowienia własności lokalu
 • Umowy zniesienia współwłasności i podziału majątku wspólnego

Prawo Spadkowe

Sprawy spadkowe można załatwić u notariusza, gdzie akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc jak orzeczenie sądu.

 • Testamenty
 • Zapisy windykacyjne
 • Umowy zrzeczenia się dziedziczenia
 • Przyjęcie/odrzucenie spadku
 • Umowy o dział spadku
 • Protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu

Poświadczenia

Notariusz poświadcza różne dokumenty, zapewniając ich prawidłowość i zgodność z oryginałem.

 • Poświadczenie zgodności odpisu z oryginałem
 • Poświadczenie daty okazania dokumentu
 • Poświadczenie własnoręczności podpisu
 • Poświadczenie życia lub przebywania w określonym miejscu

Umowy Małżeńskie

Małżonkowie mogą regulować swoje stosunki majątkowe za pomocą umów majątkowych w formie aktu notarialnego.

 • Intercyzy
 • Umowy rozdzielności majątkowej
 • Umowy rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków
 • Umowy rozszerzające wspólność ustawową

Prawo Spółek

Notariusz uczestniczy w wielu czynnościach prawnych związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem spółek, zapewniając bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

 • Umowy spółek osobowych i kapitałowych
 • Protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • Umowy zbycia udziałów/akcji w spółkach
 • Umowy zbycia praw i obowiązków w spółkach osobowych
 • Oświadczenia o objęciu udziałów/akcji

Inne Czynności Notarialne

Notariusz pomaga w różnorodnych innych czynnościach notarialnych.

 • Pełnomocnictwa
 • Ugody
 • Oświadczenia o poddaniu się egzekucji
 • Umowy najmu okazjonalnego
 • Akty ustanowienia fundacji
 • Umowy renty i użyczenia samochodów
 • Umowy o alimenty
 • Protokoły dokumentujące otwarcie strony internetowej, wiadomości sms lub e-mail
 • Protokoły stawiennictwa/niestawiennictwa