Podstawową formą ustroju małżeńskiego w Polsce jest wspólność majątkowa, która powstaje między małżonkami z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Małżonkowie mogą jednak odmiennie uregulować wzajemne stosunki majątkowe, zawierając umowę majątkową małżeńską. Forma aktu notarialnego jest dla takich umów obligatoryjna.

Zapraszamy do naszej Kancelarii w celu podpisania:

  • intercyzy,
  • umowy rozdzielności majątkowej,
  • umowy rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków,
  • umowy rozszerzającej wspólność ustawową.

Zobacz także: dobry notariusz Kraków