W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, ustawodawca przewidział uczestnictwo notariusza przy wielu czynnościach prawnych z zakresu prawa spółek. Notariusz Kraków nie tylko udzieli niezbędnych wyjaśnień, które ułatwią wybór odpowiedniej formy prawnej dla nowo zakładanej spółki, ale będzie także czuwać nad właściwą implementacją założeń wspólników lub akcjonariuszy do umowy spółki.

W naszej Kancelarii w ramach czynności notarialnych w zakresie prawa spółek notariusz sporządza:

  • umowy spółek osobowych i kapitałowych,
  • protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, protokoły posiedzeń wspólników spółek osobowych,
  • umowy zbycia udziałów/akcji w spółkach kapitałowych,
  • umowy zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych,
  • oświadczenia o objęciu udziałów/akcji.