Obecnie spadkobiercy mają wybór i sprawę spadkową mogą przeprowadzić nie tylko w sądzie ale i u notariusza. Najszybciej można uregulować spadek u notariusza. Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia ma taki sam skutek jak prawomocne orzeczenie sądu o stwierdzenie nabycia spadku – potwierdza, kto jest spadkobiercą zmarłego.

W naszej Kancelarii przeprowadzimy nie tylko nabycie spadku. W zakresie prawa spadkowego notariusz przygotowuje także:

  • testamenty,
  • zapisy windykacyjne,
  • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
  • przyjęcia/odrzucenia spadku,
  • umowy o dział spadku,
  • protokoły otwarcia i ogłoszenia testamentu.

Zobacz także: tani notariusz Kraków